HIRSIZ İHBAR SİSTEMLERİ

Hırsızlık Türkiye’nin ekonomik sorunlarıyla      birlikte çok ciddi oranda artış göstermiştir. Ne zaman, nerede ve kimin başına bu tür olayların geleceğini bilebilmek olanaksızdır.

hirsiz_ihbar

Olayın ekonomik boyutunun yanı sıra, psikolojik sorunları da bulunmaktadır. Hırsızlık sorunu o kadar artmıştır ki, artık hemen herkesin tanıdığı birinde hırsızlık olayı yaşanmıştır. Üstelik ev sahipleri evdeyken… Hele ki oturduğunuz ev giriş kat, yüksek giriş ya da müstakil bir ev ise o zaman bu sistemi kurdurmayı bir daha düşünün tavsiyesinde bulunuyoruz…\r\n\r\nBir soygun alarm sistemi, evinize, işyerinize istenmeyen bir giriş teşebbüsünü algılar haber verir. Sistem bir kontrol paneline bağlı çeşitli algılama ve alarm cihazlarından oluşur. Kontrol paneli sistemin kalbi gibidir, algılama cihazlarına gelen tüm bilgileri yorumlayarak, alarm cihazlarının çalışmasını sağlar. Eğer sistem bir merkezî gözlem istasyonuna bağlı ise, sistemle ilgili tüm alarm, arıza ve durum bilgilerinin bu istasyona iletilmesini sağlar.\r\n\r\nSoygun ihbar sistemleri, dedektörlerinden aldığı alarm bilgisini yorumlayarak çıkışlarını (siren telefon hattı vs.) aktif hale getiren sistemlerdir.\r\n\r\nSistemin 4 temel işlevi vardır:\r\n

 

  • Caydırıcılık
  • Erken Uyarı
  • Bilgilendirme
  • Yetkili Mercileri Yönlendirme

Genel olarak bir alarm sistemi alarm paneli ve buna bağlı Sensör,kontrol, çıkış ünitelerinden oluşur.

Alarm paneli sistemin beynidir. Alarm paneline ortama göre değişik amaç ve özelliklere sahip çeşitli sensörler bağlanabilir. Sensör olayların algılanmasını sağlayan hissedicilerdir, yani alarm panelinin gözü kulağıdır. Çıkış üniteleri ise olay anında alarm panelinin vereceği tepkiyi üreten bölümlerdir ,yani alarm panelinin ağzı veya yumruğudur.\r\n\r\nKontrol ünitesi ise alarm panelini devreye almaya yada çıkarmaya yarayan ve panele gerekli parametrelerin girilmesini sağlayan ünitelerdir. Bir panelde Sensör ,Çıkış ve Kontrol Bölümlerinden en az biri yada daha fazlası olması gerekir.

Soygunlara Karşı Alınacak Önlemler

İlk çağlardan bu yana insanlar sürekli korunmak ihtiyacındadırlar. Son yıllarda yaşanan olaylar gösterdi ki soygun ihbar ve alarm sistemlerine ihtiyaç artarak devam edecektir. İş yeriniz, deponuz, eviniz, villanız, vb. maddi ve manevi değeri olan mallarınızı soygun ve yangına karşı korumak en doğal ihtiyacınızdır. Yıllar boyu yoğun çalışmalar sonucunda elde edilmiş sermayenin bir günde kaybedilmesi, insanın aklına dahi getirmek istemediği korkunç bir olaydır.

Soygun ihbar ve alarm sistemleri olaya caydırıcılık getirmekte, bütün olayları derhal Alarm İzleme Merkezine bildirmektedir. Alarm İzleme  Merkezi olayın doğruluk testini yaptıktan sonra ilgililere haber vererek; jandarma, polis, itfaiye ve işyeri sahiplerine ihbar ederek gereken önlemlerin hızla alınmasını sağlamaktadır.  Böylece riskleri en aza indirmek mümkün olmaktadır.

Soygun alarm sistemini kısaca özetlersek: Tüm işlemleri yapan sistemin beyni olan bir alarm paneli, bu panele bağlanan değişik özelliklerde dedektörler ve siren ünitesinden oluşur. Alarm sistemi genelde şifre yazarak devreye alınır ve çıkarılır. Bir olay anında siren çaldığı gibi telefonla arayarak da olayı haber verir.

Soygun Alarm Sistemi Elemanları

Alarm sistemi, hırsızlık, gasp, soygun, tehdit, haneye tecavüz, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını sizin imdadınıza çağıran elektronik çözüm paketidir. Ev veya iş yerinizin konumuna, isteklerinize, içerideki yaşama tarzınıza ve bütçenize uygun olarak, tamamen size özel seçilmiş elektronik parçaların birbirleriyle entegre edilmesiyle oluşur.

İstenmeyen durumu algılar ve alarm ulaştırır. Alarm verdiği zaman sirenle, ışıkla, otomatik telefon bağlantısıyla çevreye ve gerekli yerlere haber verir. İstenmeyen durumu; açılmaması gereken bir kapı veya pencerenin açılması, evde bir canlının hareket etmesi, cam kırılma sesinin çıkması gibi hâllerin oluşmasıyla anlar. İçerideki hareket ve yaşam tarzınıza bağlı olarak hangi bölümü ne zaman koruyacağınıza kendiniz karar verirsiniz ve alarm sisteminizi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kurma ve kapama işlemleri bir şifrenin tuşlanarak girilmesi veya özel bir uzaktan kumandası ile gerçekleşir.

Soygun alarm panellerinin, dedektör bağlanabilecek her biri değişik özelliklere sahip programlanabilen girişlere zone (bölge) denir. Bir girişe (zone) birden fazla detektör bağlamak mümkündür. Ancak birbirinden farklı özellikte giriş gerekirse panelin birden fazla zone girişine sahip olması gerekir. Örneğin gecikme tanıyan giriş ya da gecikme tanımadan direkt devreye giren giriş gibi.

nAlarm İzleme  merkezleri özel güvenlik firmalarıdır. Alarm sistemleri bu merkezdeki bilgisayara bağlı çalışırlar. Olay anında bilgisayara alarm mesajı gönderirler. Alarm İzleme  Merkezindeki 24 saat görev yapan elemanlar gereken müdahaleyi yaparlar.

Hiç bir sistem için %100 güvence vermek doğru değildir. Örneğin sadece kapıya kilit takarsanız güvenliğiniz %40 ise, alarm sistemi takınca %70 olur. Alarm İzleme  Merkezine bağlanınca %90 olur gibi. Ama alarm sistemi takılı bir yerin soyulması ile alarm olmayan bir yerin soyulması oranı çok farklıdır. Gözlemlenen olaylarda alarm olan yerlerde gerçekleşen soygunlar önceden planlanan ve soygun için başka alternatifi olmayan mecburi hedeflerdir. Oysa alarm sistemi olmayan yerler sıradan hedeflerdir. Örneğin bir sitede alarm sistemi olmayan evler varken alarm sistemi olan eve genelde girişim olmaz.

Alarm İzleme Merkezi ve Önemi

Günümüzde hırsızlık ve gasp olayları artmıştır. Bunun doğal sonucu olarak güvenlik sistemlerine olan gereksinim daha çok ortaya çıkmıştır. Gasp olaylarını dikkate alırsanız, sadece alarm sistemi kurdurarak tam bir güvenlikten söz etmek doğru değildir ya da siz yokken yangın çıktığında alarmın tek başına çalması pek bir şey ifade etmeyecektir. Bu durumlarda, mevcut alarm sistemini alarm Merkezi bağlantısı ile tam bir güvenlik unsuru hâline getirmek mümkündür. Böyle bir durumda merkezde ki uzmanlar derhal size ve olaya müdahale etmesini istediğiniz diğer kişilere ulaşacaktır.

Alarm_izlleme_Merkezi

Alarm İzleme Merkezi, haftada 7 gün / 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz, herhangi bir muhtemel istenmeyen durum karşısında başkalarını haberdar edebileceğiniz bir haberleşme imkânıdır. Buradaki amaç, muhtemel risklerin gerçekleşmesi durumunda yetkililere bilgi aktarmak ve olaya müdahale edilmesini temin etmektir.

Alarm sistemleri günümüzde konutlarda ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak alarm sistemleri tek başına tam bir koruma sağlayamazlar. Örneğin, siz evde yokken evinizde yangın çıkarsa alarm sisteminiz hemen devreye girebilir, fakat alarma müdahale edecek birileri bulunmazsa sirenlerin çalması pek bir anlam ifade etmez. İşte bu ve buna benzer birçok noktada alarm, haber  merkezlerindeki sistemi devreye sokar.

Alarm, İzleme  Merkezine bağlıysa, lokal sirenler devreye girmese bile, yangın sinyali en geç 20 saniye içerisinde alarm İzleme  Merkezine ulaşır. Buradaki görevli operatör, olayı sizin önceden bildirmiş olduğunuz telefon numaralarına ve güvenlik birimlerine anında bildirir. Böylece alarm sisteminiz, dolayısıyla eviniz, işyeriniz, deponuz vb. 24 saat gözetim altında tutulmuş olur.

Ayrıca, sadece yangın ve güvenlikle alakalı değil, 24 saat gözetime ihtiyaç duyulan her türlü kritik değer alarm İzleme  merkezlerinden kontrol edilebilir. Abone tarafındaki alarm sisteminin panel ve bilgisayarına bağlı olarak, alarm İzleme  Merkezine yangın, baskın, soygun, tıbbi alarm, su baskını, açılış kapanış ve servis ile ilgili bilgiler iletilebilir.\r\n\r\nSistemlerin açılış-kapanış özelliği ile hangi kullanıcının ne zaman açılış-kapanış yaptığı belirlenebilir. Böylece çok kullanıcılı sistemlerde kendi içinden soyulma riski ortadan kalkar. Açılış-kapanış saatleri ile işyeri mesai saatleri puantajı çıkarılabilir.

Kablolu / Kablosuz Soygun İhbar Sistemleri

Sistemlerde Kullanılan Temel Ürünler

 

  • Soygun Alarm Kontrol Paneli

Sistemin merkezidir. Girişlerden aldığı verileri yapılan programa göre yorumlayarak çıkışlarını aktif hâle getirir.Sisteme ait tüm cihazların kontrolünü ve elektrik beslemesini sağlar. Birçoğu gelişmiş özelliklere sahiptir. Sistemin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için panel içinde akü bulunur. Yeni nesil panellerin tamamına yakını kominikatör ya da kominikatör+telefon arama cihazına sahiptir, bu sayede alarm durumunda; ya kominikatör ile (aboneyseniz) merkezî izleme istasyonuna uyarı sinyali gönderir ya da telefon arama cihazı vasıtasıyla önceden programlanmış telefon numaralarını arar.\r\n\r\nBazı panellerde bulunan otomatik kurulum özelliği sayesinde, alarmı kurmayı unutsanız bile, sistem otomatik olarak her gün önceden programlanmış olan saatte kendisini kurar. Yeni nesil panellerin birçoğu, günümüzde yaygınlaşan radyo frekansı yayan (cep telefonları vb.) cihazlardan sistemin etkilenip yanlış alarm vermemesi için tesisatlarda hat sonu direnci kullanımını mümkün kılmaktadır.\r\n

  • Keypad (Tuş Takımı) Çeşitleri

Sisteme şifrelerin girildiği, sistemin kurulup kapanmasını (ON/OFF) sağlayan tuş takımıdır. LED veya LCD modelleri mevcuttur. LCD modellerinde mesajlar Türkçe olarak görülebilir. Sistemi devreye almak, kapatmak ve programlamak için kullanılır, giriş kapısına ya da birden çok kapılara yerleştirilir, birden fazla giriş kapısı bulunduğu takdirde, sisteme her kapı için ayrı tuş takımı bağlanabilir.\r\n

  • Devreye Alma: Kullanıcı şifrenizi giriniz ve sonra normal devreye alma için [ARM] tuşuna basınız. (Tüm zonlar kapalı iken sistemi devreye alır.) Evde devreye alma için [STAY] tuşuna basınız. (Tüm zonlar kapalı iken sistemi devreye alır.)
  • Devre dışı bırakma:Giriş gecikme süresi içinde kullanıcı şifrenizi girince sistemi devre dışı bırakır.
  • Hafıza: [MEM] tuşuna basarsanız, son devreye almadan bu yana alarm meydana geldi ise hangi zonlarda alarm olduğunu gösterir.
  • Uzaktan Kumanda İle Devreye Alma:Normal devreye alma için [KAPALI KİLİT] tuşuna basınız. (Tüm zonlar kapalı iken sistemi devreye alır.)

Evde devreye alma için sistem devre dışı konumunda, [ 1 ] tuşuna basınız (Tüm zonlar kapalı iken zemin ve bodrum katta sistemi devreye alır.)\r\n

  • Uzaktan Kumanda İle Devre Dışı Bırakma: [AÇIK KİLİT] tuşa basınca sistem normal devrede veya evde devrede konumundan çıkar ve sistem devre dışı kalır.

Hareket Dedektörleri

\r\nPIR (Pasif infrared) dedektör canlı varlıkların yaydığı kızıl ötesi enerjiyi algılama prensibine göre çalışır. Yani sadece hareket eden canlı varlıkları görür. Hiç bir ışın yaymaz, sadece alıcıdır. 160 derece açıda yarım daire şeklinde yayılmış çubuklar hâlinde alış yapar.\r\n\r\nNormal PIR’ların haricinde, Dual PIR (bir kılıfta çift PIR), dijital PIR (fare, kedi gibi hayvanları görmeyen) gibi değişik çeşitleri de vardır. Soygun alarm sistemlerinde en çok kullanılan dedektör tipidir.

Dijital Hareket Dedektörleri

  • Tavana Montaj Dijital Hareket Dedektörü

Birbirinden bağımsız iki farklı algılama yeteneğine sahiptir. 2 adet dual element sensör ihtiva eder (giriş ve çıkış hareketlerinin tespitinde kararlı çalışır). En önemli özelliği kapı ve pencerenin üzerine monte edilmeksizin evin çekline uyum sağlayabilir ve iki farklı hareket algılama dedektörü gibi çalışır.

Dual Elementli Dijital Hareket Dedektörü

Dual elementli sensöre sahiptir. 12 m (40 ft) X 12 m (40 ft) görüş mesafesi, 110° görüş açısına sahiptir.

  • Quad Elementli Dijital Hareket Dedektörü

Digital dual karşılaştırmalı hareket algılama teknolojisine sahiptir. Interlock sensör geometrisi, ouad element sensörlü olup, 12 m (40 ft) X 12 m (40 ft) görüş mesafesi, 110° görüş açısına sahiptir.\r\n

  • Evcil Hayvan Korumalı, Yüksek Güvenlikli Dijital Hareket Dedektörü

Dijital algılama teknolojisi, dual optik (2 adet optik sensör), 40 kg. ‘a kadar hayvan algılamama, ayarlanabilir hassasiyet ayarlaması ile esnek kullanım alanları, single veya dual çalışma prensiplerine sahiptir.\r\n\r\n11 m x 11 m (35 ft x 35 ft) algılama mesafesi ve 90° görüş açısı, ortam ısısına göre otomatik hassasiyet ayarlaması, receiver kullanıldığında 70 metreye kadar veri alışverişi, alarm kullanıldığında 35 metreye kadar veri alışverişi, pil tasarrufu için, bölgede sürekli hareketlilik olursa otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer, 5 dakikalık zaman periyodunda arka arkaya 2 hareket algılama olursa 3 dakikalık enerji tasarruf moduna girer.\r\n

  • Mikrodalga ve İnfrared Dijital Hareket Dedektörü

Dijital mikrodalga hareket algılama, bir hareket algıladığı zaman mikrodalga ve standart PIR özelliği entegre çalışarak güvenli koruma sağlar. Ayarlanabilir mikrodalga menzili, 14 m (45 ft) X 14 m (45 ft) algılama mesafesi, 90° görüş açısına sahiptir.\r\n

Analog Hareket Dedektörleri

  • Yüksek EMI ve RFI Korumalı PIR

Son derece yüksek EMI ve RFI teknolojisi ile algılama yeteneği, elektronik yapısında yüzeye montaj (SMB) teknolojisi uygulanmıştır, elektronik röle sistemi ile kontak uçlarını açma -kapama, 11 m (35 ft) X 11 m (35 ft) algılama mesafesi, 110° algılama açısına sahiptir.\r\n

  • Düşey ve Dar Açılı Hareket Dedektörü

Ayarlanabilir lens pozisyonu (0° veya 10°), seçilebilir çalışma voltaj aralığı (12V DC veya 24V DC), ayarlanabilir alarm sinyali gönderme süresi, el büyüklüğündeki objeleri algılama mesafesi, 2 m X 1,5 m (7 ft X 5 ft) – (Kartlı geçiş sistemlerinde kullanılabilir.) İnsan vücudu büyüklüğündeki objeleri algılama mesafesi, 6 m X 4,5 m (20 ft X 15 ft)’dir.

  • 3600 Tavan Montajlı Hareket Dedektörü

7 m X 6 m (24 ft X 20 ft)’den 2,4 m (8 ft)’ye görüş alanı ve 360° görüş açısına sahiptir.

Özel Dedektörler ve Aksesuarları

  • Cam Kırılma Dedektörü

Camın kırılırken çıkardığı sese duyarlı elektronik dedektördür. Bir oda içine cama yakın bir noktaya monte edilen bir dedektör bütün odadaki camları korumaya yetebilir

  • Güvenlik Koruyucu

Yüksek hassasiyetli piezoelektrik elementten oluşmuştur. Beş hassasiyet ayarı, 2,5 m (8 ft) koruma mesafesi ve sabotajlara karşı anti-tamper switch özelliği vardır.

  • Dedektörlerin Montaj Ayağı

3′ ü 1 arada tavan, duvar veya köşelerde kullanabilme, opsiyonlu yüksek verimli montaj ayağıdır.\r\n

Aktif Işın Bariyerleri

  • Dahili ve Harici Tip Aktif Işın Bariyerleri

Dahilî (iç mekân) ve haricî (dış mekân) aktif ışın bariyerleri (beam dedektörleri) karşılıklı yerleştirilerek, yaydıkları ışının kesilmesi prensibine göre çalışan dedektörlerdir.\r\n\r\nÇevre güvenliği için kullanılır. Bir alıcı ve bir verici olmak üzere iki parçadan oluşur. 50 cm. ile 2 m. arasında değişik ebatlarda ve 2 ile 8 paralel ya da çapraz ışınlı olarak üretilmektedirler. Pencere pervaz içine ya da korunacak binanın dış çevresine yerleştirilebilirler. Bir alıcı ve bir de verici olmak üzere karşılıklı monte edilen iki üniteden oluşur; verici cihazın, alıcı cihaza gönderdiği kızıl ötesi sinyal bloke olduğunda (iki cihazın arasından geçildiğinde) sistemi alarma geçirir. Çit, duvarlar ve giriş kat pencerelerinin dış kısmına yerleştirilerek haricî güvenliği sağlar.

SİSTEMLERDE KULLANILAN  DİĞER ÜRÜNLER

 

Harici Siren

Sistemin en önemli aksamı. 118 dB ses gücü vardır. Flaşörü ile yer tanımlamada polis ve yetkili kişilere kılavuz olur. Diğer sistem üyeleri gibi sabotaja karsı (Kablo kesilmesi, kapağının açılması, kırılması) korunmalıdır. İçerdiği batarya ya da aküye göre sabotaja uğrasa bile belirli süre siren çalmaya devam eder ve önlenemez.

Dahili Siren

Sistemin en önemli aksamlarından biri. Dahili sirenler marka ve modeline göre ortalama 100-110 dB ses çıkartabilmektedir. Flaşörlü modelleri vardır. Orta ve büyük ölçekli projelerde  kullanılması zorunludur. Harici siren dış alanda olduğundan içeride yeterince duyulmayabilir Dolayısıyla Dahili siren kullanılmasında fayda bulunmaktadır. Kablo kesilmesine karşı dahili sirenin aküsü yoktur. Bundan dolayı sistemin sadece dahili sirenle kullanılması sistemin sağlığı açısından yeterli değildir.

Manyetik Kontak

Kapının veya pencerenin açılmasını algılayan cihazdır. Açılabilir noktalara konur. Kablolu veya kablosuz modelleri vardır.

Vibrasyon Detektörleri

Duvar, alçıpan, ahşap v.b. gibi alanlarda olabilecek darbe ve kırılmaları (Hazine ve kasa daireleri için) algılar.

Duman Dedektörü

Yangın başlangıcında ortaya çıkan dumanı algılayan cihazdır. Kablolu veya kablosuz modelleri vardır.

Uzaktan Kumanda

Sistemin uzaktan kurulup kapanmasını sağlayan cihazdır.

Parmak İzli Buton

Gasp veya soygun durumunda gizlice kullanılacak cihazlardır.

Tuzak Para Dedektörü

Veznelerde kullanılan tuzak para dedektörleri dedektör içindeki paranın çekilmesi ile çalışıp gasp ve soygun durumunda kullanılır.

FREE CEEL GSM MODÜLÜ

GSM Hattı üzerinden alarm izleme merkezi ile telefon hattı olmadığı durumlarda haberleşmeyi sağlar

AKÜ

Sistemin elektrik kesintilerinden etkilenmeden devamlılığını sağlar

HATA YAPMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güvenlik Sektöründe firmaların artmasıyla beraber ürün yelpazesi de genişlemektedir. Genel olarak kullanıcılar hangi ürünün diğer ürünlerden daha teknolojik olduğunu ve kullanışlı olduğunu normal olarak bilemezler.

Kullanıcı olarak dikkat etmeniz gereken bir kaç noktada sizi bilgilendirmek isteriz.

Sistem kurulduktan sonra montajcı firma ile birlikte bir senaryo eşliğinde sisteminizi muhakkak test edin.

 1. Cihazlar kablo kesilmesine ve kapaklarının açılmasına karşı sabotaj korumalıdır. Gerekirse cihaz gündüz modundayken kapaklardan birini açtırın…(Bu durumda sabotaj alarmı almalısınız)
 2. Alarm sisteminiz kurulduktan sonra telefon hattından mesaj gönderimi yapıyor mu? Ya da İzleme Merkezine bağlıysanız haberleşme yapıyor mu? Montaj ekibi gitmeden kontrolünü yaptırın.
 3. Bazı firma/şahıslar kontrol panelinin içine 12V 7Ah sığdığı halde 12V 1,2Ah v.b. daha zayıf akü koymaktadır. Bu, elektrik kesintisinden sonra sistemin ne kadar uzun süre ile çalışabileceği ile orantılıdır.Özellikle sorunuz…!
 4. Piyasada GÖZ olarak bilinen ürün P.I.R. dedektördür. Açılımı Pasif Infra Red’dir. Değişik bir çok modeli bulunan bu dedektörlerin algılama mesafeleri ve açıları değişiktir.
 5. Hava basıncıyla çalışan ürünler kesinlikle profesyonel güvenlik ürünleri değillerdir. Cihaz üstünde hassasiyet kademeleri bulunmakta. En hassas kademe yanlış alarma sebep vermektedir. Diğer kademelerde ise kapı ve pencereleri yavaş açtığınızda alarm çalmamaktadır.